Opatrenie č. 140/1994 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa zavádza 1. revízia Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994 do31.12.2002
Účinnosť od 01.01.1995 do31.12.2002
Zrušený 552/2002 Z. z.

OBSAH