Vyhláška č. 136/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok v znení vyhlášky č. 40/1988 Zb.

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994 do30.06.2000
Účinnosť od 01.07.1994 do30.06.2000
Zrušený 195/2000 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1994 - 30.06.2000