Nariadenie vlády č. 130/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva

(v znení č. 326/2006 Z. z.)

Čiastka 37/1994
Platnosť od 01.06.1994
Účinnosť od 01.06.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2006 326/2006 Z. z. Aktuálne znenie
01.06.1994 - 31.05.2006