Vyhláška č. 126/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky č. 57/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátného fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky

Čiastka 35/1994
Platnosť od 25.05.1994
Účinnosť od 01.06.1994

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.05.1994