Vyhláška č. 125/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody

(v znení č. 502/2002 Z. z., 478/2005 Z. z.)

Čiastka 35/1994
Platnosť od 25.05.1994 do31.12.2005
Účinnosť od 27.10.2005 do31.12.2005
Zrušený 475/2005 Z. z.