Oznámenie č. 123/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov krajských a okresných súdov, justičných čakateľov a o nariaďovaní pracovnej pohotovosti zamestnancov odborného aparátu krajských a okresných súdov

Čiastka 34/1994
Platnosť od 20.05.1994 do31.12.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.

Pôvodný predpis

20.05.1994