Vyhláška č. 122/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií

(v znení č. 372/1998 Z. z., 609/2006 Z. z.)

Čiastka 34/1994
Platnosť od 20.05.1994 do30.06.2015
Účinnosť od 01.12.2006 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

OBSAH