Zákon č. 120/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí

Čiastka 34/1994
Platnosť od 20.05.1994 do06.08.1996
Účinnosť od 01.06.1994 do06.08.1996
Zrušený 218/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1994 - 06.08.1996