Zákon č. 119/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 562/1992 Zb.

Čiastka 34/1994
Platnosť od 20.05.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 01.06.1994 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.