Vyhláška č. 114/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

(v znení č. 500/2002 Z. z.)

Čiastka 31/1994
Platnosť od 12.05.1994 do30.06.2006
Účinnosť od 01.09.2002 do30.06.2006
Zrušený 221/2006 Z. z.