Oznámenie č. 106/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o zrušení vízovej povinnosti vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia, k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a k Republike Bosna a Hercegovina

Čiastka 30/1994
Platnosť od 06.05.1994
Redakčná poznámka

Dohoda v súlade so svojím článkom 14 stráca platnosť 17. mája 1994 vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia a k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a 18. mája 1994 vo vzťahu k Republike Bosna a Hercegovina.

106

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 8. februára 1994 č. 94 vypovedala Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o zrušení vízovej povinnosti, podpísanú v Belehrade 8. októbra 1964 (č. 13/1965 Zb.), vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia, k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a k Republike Bosna a Hercegovina. Príslušné nóty o vypovedaní dohody boli odovzdané Ministerstvu zahraničných vecí Zväzovej republiky Juhoslávia a Ministerstvu zahraničných vecí Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko 17. februára 1994 a diplomatickej misii Republiky Bosna a Hercegovina 18. februára 1994.

Dohoda v súlade so svojím článkom 14 stráca platnosť 17. mája 1994 vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia a k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a 18. mája 1994 vo vzťahu k Republike Bosna a Hercegovina. Dňom 18. mája 1994 sa zavádza vízová povinnosť pre občanov Zväzovej republiky Juhoslávia a Bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko pri vstupe na územie Slovenskej republiky a dňom 19. mája 1994 pre občanov Republiky Bosna a Hercegovina pri vstupe na územie Slovenskej republiky.