Rozhodnutie č. 105/1994 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 30/1994
Platnosť od 06.05.1994