Oznámenie č. 100/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 28/1994
Platnosť od 28.04.1994

100

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 10. marca 1994 do 15. apríla 1994 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 3. februára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou nemocníc Slovenska a Asociáciou samostatných polikliník Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1994-1996 uzavretá 16. marca 1994 medzi Odborovým zväzom SPOJE, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 10. marca 1994 medzi Odborovým zväzom PROJEKT Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 1. marca 1994 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky

a

Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1994-1996 uzavretá 18. marca 1994 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením zamestnávateľov SOU a SPV.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 15. marca 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov sklárskeho a bižutérneho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho a bižutérneho priemyslu Slovenskej republiky.