Vyhláška č. 10/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenskej republiky o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu vzniku Medzinárodného olympijského výboru a k prvej účasti Slovenskej republiky na olympijských hrách

Čiastka 3/1994
Platnosť od 31.01.1994 do31.12.2008
Účinnosť od 01.02.1994 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.