Nariadenie vlády č. 1/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu

Čiastka 1/1994
Platnosť od 21.01.1994 do31.08.2005
Účinnosť od 15.04.2005 do31.08.2005
Zrušený 326/2005 Z. z.