REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1993 Z. z. o Štátnom fonde telesnej kultúry,

2. v úplnom znení zákona o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania č. 268/1993 Z. z.

1. V § 6 ods. 2 má byť namiesto „§ 5 ods. 1 písm. f)“ správne uvedené „§ 5 ods. 1 písm. e)“,

2. V § 15 ods. 2 písm. b) sa za „§ 5“ dopĺňanú slová „písm. f)“.

Redakcia