Redakčné oznámenie č. r1/c63/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 63/1993
Platnosť od 05.11.1993 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon,

2. v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o lesoch a ich obhospodarovaní.

1. V čl. I bode 32 nadpis § 143 namiesto „Lehota a miesto na podanie“ má správne znieť „Spoločné ustanovenie“.

V čl. I bode 47 nadpis § 195 namiesto „Nové predbežné prejednanie obžaloby“ má správne znieť „Spoločné ustanovenie“.

2. V čl. II bode 33 § 26 ods. 2 písm. k) má byť namiesto „§ 35 ods. 1“ správne „§ 34a“.

Redakcia