Redakčné oznámenie č. r1/c63/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 63/1993
Platnosť od 05.11.1993 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.