Redakčné oznámenie č. r1/c4/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 4/1993
Platnosť od 25.01.1993 do30.06.2001