Redakčné oznámenie č. r1/c28/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 28/1993
Platnosť od 05.05.1993 do31.12.2001

Pôvodný predpis

05.05.1993