Redakčné oznámenie č. r1/c26/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 26/1993
Platnosť od 29.04.1993

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 50/1993 Z. z.

2. v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/1992 Zb.

1. V bode 5 majú slová „Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy a automobilového opravárenstva“ správne znieť „Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva“.

2. Slová „podľa § 38 ods. 6“ majú správne znieť „podľa § 8 ods. 6“.

Redakcia