Redakčné oznámenie č. r1/c17/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 17/1993
Platnosť od 17.03.1993