Redakčné oznámenie č. r1/c14/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 14/1993
Platnosť od 09.03.1993 do26.01.1996
Účinnosť do 26.01.1996

Pôvodný predpis

09.03.1993