Zákon č. 99/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 28/1993
Platnosť od 05.05.1993 do31.08.2009
Účinnosť od 05.05.1993 do31.08.2009
Zrušený 274/2009 Z. z.