Zákon č. 9/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia

(v znení č. 325/1993 Z. z.)

Čiastka 2/1993
Platnosť od 01.01.1993 do31.12.1994
Účinnosť od 01.01.1994 do31.12.1994
Zrušený 273/1994 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1994 - 31.12.1994 325/1993 Z. z.
01.01.1993 - 31.12.1993