Oznámenie č. 71/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 20/1993
Platnosť od 29.03.1993
Redakčná poznámka

Vo výnose č. 1340/1993-KM sa ustanovuje, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 22. januára 1993 medzi Slovenským odborovým združením pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republ...

71

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 9. 2. 1993 do 10. 3. 1993 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 22. 1. 1993 medzi Slovenským odborovým združením pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

2. Odvetvová kolektívna zmluva na rok 1993 uzavretá 6. 2. 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom zamestnancov pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky.

3. Odvetvová kolektívna zmluva na rok 1993 uzavretá 6. 2. 1993 medzi Odborovým zväzom spoje

a

Zväzom zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 1 zo dňa 15. 6. 1992 a dodatok č. 2 zo dňa 17. 2. 1993 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretej 17. 2. 1992 medzi Nezávislým odborovým zväzom pracovníkov vo verejnej cestnej doprave na Slovensku

a

Zväzom dopravy na Slovensku, zastupujúcim zamestnávateľské organizácie vo verejnej cestnej doprave.