Oznámenie č. 71/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 20/1993
Platnosť od 29.03.1993
Redakčná poznámka

Vo výnose č. 1340/1993-KM sa ustanovuje, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 22. januára 1993 medzi Slovenským odborovým združením pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republ...

Pôvodný predpis

29.03.1993