Zákon č. 6/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok

Čiastka 2/1993
Platnosť od 01.01.1993 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1993 - 31.12.2005