Oznámenie č. 57/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov

Čiastka 15/1993
Platnosť od 11.03.1993
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 156/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júla 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 322/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2003 okre...

Pôvodný predpis

11.03.1993