Zákon č. 51/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štandarde prezidenta Slovenskej republiky

Čiastka 13/1993
Platnosť od 01.03.1993
Účinnosť od 01.03.1993

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1993 Aktuálne znenie