Oznámenie č. 50/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 12/1993
Platnosť od 26.02.1993
Účinnosť od 26.02.1993

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.02.1993 r1/c26/1993 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

26.02.1993