Zákon č. 5/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

Čiastka 2/1993
Platnosť od 01.01.1993
Účinnosť od 01.07.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.1993 - 30.06.2016 r1/c12/1993 Z. z.