Zákon č. 326/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c18/1994 Z. z.)

Čiastka 80/1993
Platnosť od 31.12.1993 do31.12.1999
Účinnosť od 01.01.1994 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1994 - 31.12.1999 r1/c18/1994 Z. z.

Pôvodný predpis

31.12.1993