Nariadenie vlády č. 314/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 77/1993
Platnosť od 30.12.1993 do31.12.1994
Účinnosť od 01.01.1994 do31.12.1994
Zrušený 371/1994 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1994 - 31.12.1994

Pôvodný predpis

30.12.1993