Opatrenie č. 307/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. februára 1993, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky

Čiastka 75/1993
Platnosť od 29.12.1993 do25.01.1995
Účinnosť od 29.12.1993 do25.01.1995
Zrušený 23/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Pozn. redakcie: predpis je duplicitne zrušený predpisom č. 324/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2002.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.12.1993 - 25.01.1995

Pôvodný predpis

29.12.1993