Vyhláška č. 306/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o psráve majetku štátu

Čiastka 75/1993
Platnosť od 29.12.1993 do30.04.1999
Účinnosť od 01.01.1994 do30.04.1999
Zrušený 278/1993 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1994 - 30.04.1999

Pôvodný predpis

29.12.1993