Rozhodnutie č. 303/1993 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 75/1993
Platnosť od 29.12.1993