Vyhláška č. 301/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive

Čiastka 74/1993
Platnosť od 21.12.1993 do30.04.1996
Účinnosť od 01.01.1994 do30.04.1996
Zrušený 96/1996 Z. z.