Oznámenie č. 297/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 73/1993
Platnosť od 17.12.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. augusta 1993 na základe článku 14.