Vyhláška č. 29/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 Sk

Čiastka 6/1993
Platnosť od 02.02.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 02.02.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.