Zákon č. 275/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Zákonník práce a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 68/1993
Platnosť od 26.11.1993 do31.03.2002
Účinnosť od 26.11.1993 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.11.1993 - 31.03.2002

Pôvodný predpis

26.11.1993