Úplné znenie č. 270/1993 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 67/1993
Platnosť od 19.11.1993 do31.12.2003
Zrušený 619/2003 Z. z.