Oznámenie č. 267/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o princípoch a spôsoboch plnenia Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a Záverečného aktu rokovania o početných stavoch osôb v konvenčných ozbrojených silách v Európe

Čiastka 66/1993
Platnosť od 17.11.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku VII.