Vyhláška č. 260/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu

Čiastka 64/1993
Platnosť od 10.11.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 10.11.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.