Nariadenie vlády č. 249/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.53/1992 Zb o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.

Čiastka 62/1993
Platnosť od 30.10.1993 do31.03.2002
Účinnosť od 30.10.1993 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.10.1993 - 31.03.2002

Pôvodný predpis

30.10.1993