Vyhláška č. 243/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti

Čiastka 61/1993
Platnosť od 27.10.1993 do30.06.1998
Účinnosť od 01.11.1993 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1993 - 30.06.1998

Pôvodný predpis

27.10.1993