Zákon č. 239/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých zmenách v poskytovaní štátnych sociálnych dávok

(v znení č. 265/1998 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 61/1993
Platnosť od 27.10.1993 do31.10.2002
Účinnosť od 01.01.1999 do31.10.2002
Zrušený 280/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1999 - 31.10.2002 265/1998 Z. z.(nepriamo)
01.11.1993 - 31.12.1998

Pôvodný predpis

27.10.1993