Zákon č. 237/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o registri trestov

Čiastka 61/1993
Platnosť od 27.10.1993 do31.12.1999
Účinnosť od 01.11.1993 do31.12.1999
Zrušený 311/1999 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1993 - 31.12.1999

Pôvodný predpis

27.10.1993