Opatrenie č. 235/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 7. júla 1993

Čiastka 60/1993
Platnosť od 22.10.1993 do26.01.1996
Účinnosť od 06.11.1993 do26.01.1996
Zrušený 28/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.11.1993 - 26.01.1996

Pôvodný predpis

22.10.1993