Vyhláška č. 228/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o tiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu

(v znení č. 9/1994 Z. z., 219/1997 Z. z.)

Čiastka 59/1993
Platnosť od 18.10.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 13.08.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.